NEWS & EVENTS

Fuafuaga Autasi 2016-2020

Fuafuaga Autasi 2016-2020

(Reprinted Samoan Version)

Content

 1. Upu Tomua
 2. Upu Ua Faapupuuina
 3. Faatomuaga
 4. Malosiaga Faale-Tulafono
 5. Siosiomaga Tau Le Galuega
 6. Manatu Tauave
 7. Vaaiga Taulai
 8. Faatautaiga
 9. Aga Tausili & Amioga Tatau A Le Ofisa O Fuainuemra
 10. Sini Autu Ma Taunuuga Moomia
 11. Lu’Itau
 12. Sini Autu A Le Ofisa Ma Lona Faatinoga
 13. Auivi O Le Faatulagana O Le Ofisa

Fuafuaga_Autasi_2016-2020_(Reprinted_Samoan_Version).pdf
Already downloaded 102 time(s)

 

Samoa Hardship and Poverty Report 2016

Samoa Hardship and Poverty Report 2016

Content

           Executive Summary

 

 1. Introduction
 2. Background
 3. Overview of the 2013/14, 2008 and 2002 HIES
 4. Poverty Indicators: Comparative analysis of 2002, 2008 and 2013/14
 5. Expenditure distribution and inequality
 6. Growth, macroeconomic performance,
  income distribution and poverty linkages
 7. Key characteristics of the poor and vulnerable
 8. Vulnerable groups
 9. Human and Multidimensional Poverty
 10. Income analysis
 11. Concluding Remarks
 12. Policy Implications
 13. Policy Recommendations

Samoa_Hardship_and_Poverty_Report_2016.pdf
Already downloaded 350 time(s)

 

Dietary patterns of Households in Samoa

Dietary patterns of Households in Samoa

Content

           Executive Summary

 1. Introduction
 2. Using the Household Income and Expenditure Survey to identify household risk factors associated with poor nutrition outcomes in Samoa
 3. Descriptive Tables
 4. Correlation between indicators of household poverty and diet
 5. Identification of major food items and food groups contributing to dietary outcomes in Samoan population, and among significant groups
 6. Establishing a Nutritious Food Basket for Samoa
 7. Policy implications and potential interventions
 8. Conclusions

Dietary_patterns_of_Households_in_Samoa.pdf
Already downloaded 139 time(s)

 

Samoa Agricultural Survey 2015

Samoa Agricultural Survey 2015

Content

 1. Agriculture Holdings
 2. Crops
 3. Livestock
 4. Farm Population
 5. Farm Labour
 6. Fisheries

Samoa-Agricultural-Survey2015.pdf
Already downloaded 254 time(s)

 

 

2016 Census Brief No.1

2016 Census Brief No.1

(Population Snapshot and Household Highlights)

Content

A. Population 2016 Snapshot

 1. Population Size and Growth, 1902 and 2016
 2. Population Distribution, 1971-2016
 3. Population Age-Sex Composition, 1961-2016
 4. Marital Status, 1961-2016
 5. Education 2016
 6. Religious Affiliation
 7. Main Work activity, 2016
 8. Disability

2016_Census_Brief_No.1.pdf
Already downloaded 360 time(s)

 

2016 Census Brief No.4

2016 Census Brief No.4

(Housing/Dwelling Details, Household Amenities & Capital Goods)

Contrent

 1. Urban (Apia Urban Area)
 2. Rural (North West Upolu)
 3. Rest of Upolu
 4. Savaii

5-2016CensusBriefNo.4.pdf
Already downloaded 97 time(s)