O le aso 19-23 o Iuni,2023 sa faatinoina ai le galuega  faalauiloa a le Vaega o Tusigaigoa ma Suesuega Laiti mo le motu o Savaii ae o le aso 27-28 o Iuni mo le motu o Upolu ma  faamaeaina ai i le aso 4 o Iulai. O lenei faalaulioa sa faatinoina i maota o Fono Faavae na filifilia mo le 12 o Itumalo Faafaipule o Savaii ae 4 mo Upolu.

O le sini autu o lenei faalauiloa o le faailoaina lea o faamaumauga na aoina mai le Tusigaigoa o Tagata ma Fale 2021, e patino tonu lava i Itumalo na filifilia. Sa faatinoina se folasaga e faailoa ma faamatala ai le taunuuga o faamaumauga na aoina mo le silafia ai o sui o Fono Faavae na filifilia. O nisi o nei faamaumauga e aofia ai vaega ua taua I lalo;

·         Faitau aofai o le Itumalo i alii ma tamaitai

·         Fa’amaumauga mo tausaga po’o le matutua o tagata o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o tapuaiga lotu o lo’o agai iai tagata o le Itumalo

·         Fa’amaumauga i aoaoga ma tusi pasi ua ausia e i latou e 3tausaga ma luga atu

·         Galuega o lo’o galulue ai i latou e 15 tausaga ma sili atu  o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o i latou e 5tausaga ma sili atu e iai a’afiaga tumau o le soifua i totonu o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o i latou 21 tausaga ma sili atu e iai suafa matai

·         Fa’amaumauga o le aofai o auaiga i totonu o le Itumalo

·         Fa’amaumauga i auaunaga o lo’o fa’aogaina e pei o le vai ma le eletise

·         Fa’amaumauga o auala o feso’otaiga

·         Fa’amaumauga o auala o femalagaina

·         Fa’amaumauga o le aofai o aiga na auai o latou sui i galuega fa’avaitaimi

I le maea ai o le faalauiloa sa faamauina le agaga faafetai o sui auai mo le folasaga na faatinoina ua maua ai se malamalama I le tulaga o loo I ai Itumalo ma faamaumauga ua patino mo I latou aua le faatinoina o nisi o a latou fuafuaga fai aemaise o Faiga faavae ma taiala e lima taitaiina ai fuafuaga a Fono Faavae.Na maea le faalauiloa ma faamauina ai le talosaga mai Itumalo uma na faatino ai le polokalame ina ia faaauau lenei polokalame I le agai ai I le lumanai pea maea faatino le Tusigaigoa o Tagata ma Fale I soo se tausaga.

E fia faaleoina foi le agaga faafetai o le Afioga i le Ofisa Sili, le Pulega ma le Ofisa o Fuainumera Faamauina  i le Paia maualug i Afioga i  Taitaifono aemaise le Nofo a Tofi ma le laulau a Komiti o Fono Faavae sa faatino ai le polokalame mo le faaavanoaina o latou taimi aemaise o faasoa sa faatinoina aua le faaleleia atili o le galuega mo le agai ai I le lumanai aemaise o le MANUIA o Samoa mo taeao e a ala I le auauanaga Faafuainumera.Ia saga FAAMANUIA E ALII.

Share This Post - Choose your Platform

Related Posts

NEWS & EVENTS

Population and Housing Census 2021 District Profiles Awareness Programs

On the 19th – 23rd June 2023 the Census, Surveys and Demography Division conducted it awareness  programs on the Population and Housing Census(PHC)  2021 results for the eight selected districts from  the island of Savaii and  on the 27th-28th of June for the three districts of Upolu island  and completed with the last

NEWS & EVENTS

Advanced Survey Solutions Training

Strengthening Digital Information of the National Statistical Data Systems! Advanced Survey Solutions Training (19 – 23 June 2023) Asian Development Bank (ADB) conducted a 5-day workshop on CAPI using technology-driven improved collection and compilation methodologies. 

NEWS & EVENTS

Strengthening Digital Information of the National Statistical

Data Systems – Workshop on SDMX and SDG DSD Asian Development Bank (ADB), in cooperation with the SPC, conducted a 5-day workshop on Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) Data Structure Definition (DSD) for Samoa’s Sustainable Development Goals (SDGs) from 5 to 9 June 2023.

NEWS & EVENTS

Community work at Lotofaga District

WORKING WITH THE COMMUNITY AT LOTOFAGA DISTRICT Date: May 24, 2023  |  Venue: Lotofaga District Council Centre One of the objectives under the Samoa Statistics Strategy for 2022 – 2026, is to meet the needs of the users through conducting of census and surveys. The chairman for the District Council

NEWS & EVENTS

30 years of service in the Bureau by Mr Tauvaga Etimani.

Today marks the end of an era of over three decades of Services to the Bureau by Mr Tauvaga Etimani. Starting back in 1990! Tauvaga is a humble and dedicated Public Servant who greatly contributed in Developing Samoas CPI (Consumer Price Index) and was instrumental with the Bureau’s various Economic