O le aso 19-23 o Iuni,2023 sa faatinoina ai le galuega  faalauiloa a le Vaega o Tusigaigoa ma Suesuega Laiti mo le motu o Savaii ae o le aso 27-28 o Iuni mo le motu o Upolu ma  faamaeaina ai i le aso 4 o Iulai. O lenei faalaulioa sa faatinoina i maota o Fono Faavae na filifilia mo le 12 o Itumalo Faafaipule o Savaii ae 4 mo Upolu.

O le sini autu o lenei faalauiloa o le faailoaina lea o faamaumauga na aoina mai le Tusigaigoa o Tagata ma Fale 2021, e patino tonu lava i Itumalo na filifilia. Sa faatinoina se folasaga e faailoa ma faamatala ai le taunuuga o faamaumauga na aoina mo le silafia ai o sui o Fono Faavae na filifilia. O nisi o nei faamaumauga e aofia ai vaega ua taua I lalo;

·         Faitau aofai o le Itumalo i alii ma tamaitai

·         Fa’amaumauga mo tausaga po’o le matutua o tagata o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o tapuaiga lotu o lo’o agai iai tagata o le Itumalo

·         Fa’amaumauga i aoaoga ma tusi pasi ua ausia e i latou e 3tausaga ma luga atu

·         Galuega o lo’o galulue ai i latou e 15 tausaga ma sili atu  o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o i latou e 5tausaga ma sili atu e iai a’afiaga tumau o le soifua i totonu o le Itumalo

·         Fa’amaumauga o i latou 21 tausaga ma sili atu e iai suafa matai

·         Fa’amaumauga o le aofai o auaiga i totonu o le Itumalo

·         Fa’amaumauga i auaunaga o lo’o fa’aogaina e pei o le vai ma le eletise

·         Fa’amaumauga o auala o feso’otaiga

·         Fa’amaumauga o auala o femalagaina

·         Fa’amaumauga o le aofai o aiga na auai o latou sui i galuega fa’avaitaimi

I le maea ai o le faalauiloa sa faamauina le agaga faafetai o sui auai mo le folasaga na faatinoina ua maua ai se malamalama I le tulaga o loo I ai Itumalo ma faamaumauga ua patino mo I latou aua le faatinoina o nisi o a latou fuafuaga fai aemaise o Faiga faavae ma taiala e lima taitaiina ai fuafuaga a Fono Faavae.Na maea le faalauiloa ma faamauina ai le talosaga mai Itumalo uma na faatino ai le polokalame ina ia faaauau lenei polokalame I le agai ai I le lumanai pea maea faatino le Tusigaigoa o Tagata ma Fale I soo se tausaga.

E fia faaleoina foi le agaga faafetai o le Afioga i le Ofisa Sili, le Pulega ma le Ofisa o Fuainumera Faamauina  i le Paia maualug i Afioga i  Taitaifono aemaise le Nofo a Tofi ma le laulau a Komiti o Fono Faavae sa faatino ai le polokalame mo le faaavanoaina o latou taimi aemaise o faasoa sa faatinoina aua le faaleleia atili o le galuega mo le agai ai I le lumanai aemaise o le MANUIA o Samoa mo taeao e a ala I le auauanaga Faafuainumera.Ia saga FAAMANUIA E ALII.

Share This Post - Choose your Platform

Related Posts

NEWS & EVENTS

Faamanuia atu le Kerisimasi ma le Tausaga fou!

We wish to express our gratitude to all of you for the encouragement and considerate support extended throughout SBS’s endeavors in 2023. Your collective contributions have played a pivotal role in making this year a resounding success. May the joyous spirit of the holiday season grace your lives with warmth

NEWS & EVENTS

Knowledge Sharing Workshop on kNOwVAWdata course

The Samoa Bureau of Statistics in partnership with UNFPA supported some staff from the Census, Survey and Demography division to undertake the kNOwVAWdata course . The kNOwVAWdata is an initiative by UNFPA and the Department of Foreign Affairs and Trade to support and strengthen regional and national capacity to measure

NEWS & EVENTS

Program for Results Project Year 2

The Census, Survey and Demography Division of the Samoa Bureau of Statistics conducted its consultation with the Ministry of Health on Friday 24th November 2023 at the Orator Hotel Conference room. The main objective of this consultation is to discuss the challenges and lessons learnt from the first and second

NEWS & EVENTS

Acknowledgment of Participation in the (HIES) Household Income and Expenditure Survey

We are pleased to extend our gratitude to the dedicated staff who actively participated in the Household Income and Expenditure Survey (HIES) throughout the period from January 2023 to December 2023. Your unwavering commitment and tireless efforts in the field have significantly contributed to the enhancement of data collection for

NEWS & EVENTS

Samoa Bureau of Statistic’s 2nd Statistics Forum – Helping Samoa make inform Decisions for a Better Tomorrow

Statistical information available to the public is a vital resource to be utilized by the Government, business community, financial institutions, development partners and the public as a whole in making informed decisions for medium and long-term developments. Hence awareness of statistics that are available in a timely manner is crucial