Skip to content

Galuega fa’alauiloa o le Tusigaigoa o tagata ma fale 2021 mo le Atunuu Lautele

  O le aso 19-23 o Iuni,2023 sa faatinoina ai le galuega  faalauiloa a le Vaega o Tusigaigoa ma Suesuega Laiti mo le motu o Savaii ae o le aso 27-28 o Iuni mo le motu o Upolu ma  faamaeaina ai i le aso 4 o Iulai. O lenei faalaulioa sa faatinoina i maota o Fono Faavae na filifilia mo le 12 o Itumalo Faafaipule o Savaii ae 4 mo Upolu.

  O le sini autu o lenei faalauiloa o le faailoaina lea o faamaumauga na aoina mai le Tusigaigoa o Tagata ma Fale 2021, e patino tonu lava i Itumalo na filifilia. Sa faatinoina se folasaga e faailoa ma faamatala ai le taunuuga o faamaumauga na aoina mo le silafia ai o sui o Fono Faavae na filifilia. O nisi o nei faamaumauga e aofia ai vaega ua taua I lalo;

  ·         Faitau aofai o le Itumalo i alii ma tamaitai

  ·         Fa’amaumauga mo tausaga po’o le matutua o tagata o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o tapuaiga lotu o lo’o agai iai tagata o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga i aoaoga ma tusi pasi ua ausia e i latou e 3tausaga ma luga atu

  ·         Galuega o lo’o galulue ai i latou e 15 tausaga ma sili atu  o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o i latou e 5tausaga ma sili atu e iai a’afiaga tumau o le soifua i totonu o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o i latou 21 tausaga ma sili atu e iai suafa matai

  ·         Fa’amaumauga o le aofai o auaiga i totonu o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga i auaunaga o lo’o fa’aogaina e pei o le vai ma le eletise

  ·         Fa’amaumauga o auala o feso’otaiga

  ·         Fa’amaumauga o auala o femalagaina

  ·         Fa’amaumauga o le aofai o aiga na auai o latou sui i galuega fa’avaitaimi

  I le maea ai o le faalauiloa sa faamauina le agaga faafetai o sui auai mo le folasaga na faatinoina ua maua ai se malamalama I le tulaga o loo I ai Itumalo ma faamaumauga ua patino mo I latou aua le faatinoina o nisi o a latou fuafuaga fai aemaise o Faiga faavae ma taiala e lima taitaiina ai fuafuaga a Fono Faavae.Na maea le faalauiloa ma faamauina ai le talosaga mai Itumalo uma na faatino ai le polokalame ina ia faaauau lenei polokalame I le agai ai I le lumanai pea maea faatino le Tusigaigoa o Tagata ma Fale I soo se tausaga.

  E fia faaleoina foi le agaga faafetai o le Afioga i le Ofisa Sili, le Pulega ma le Ofisa o Fuainumera Faamauina  i le Paia maualug i Afioga i  Taitaifono aemaise le Nofo a Tofi ma le laulau a Komiti o Fono Faavae sa faatino ai le polokalame mo le faaavanoaina o latou taimi aemaise o faasoa sa faatinoina aua le faaleleia atili o le galuega mo le agai ai I le lumanai aemaise o le MANUIA o Samoa mo taeao e a ala I le auauanaga Faafuainumera.Ia saga FAAMANUIA E ALII.

  Share This Post - Choose your Platform

  Related Posts

  NEWS & EVENTS

  MICS Plus Dissemination Workshop and Wave 3 Launching

  On Friday, 5th of April,2024 the MICS Plus workshop was conducted at the Ground floor of the TATTE Building at Savalalo. The program remarks were delivered by the Government Statistician Afioga Leota Aliielua Salani  and Madam Khin Moe Aye, the  UNICEF Fieldwork Officer in Samoa, Cook Islands, Niue and Tokelau,

  NEWS & EVENTS

  Successful completion of the CRVS Project Phase 2 and sharing way forward for the CRVS Phase 3

  🌟🌍 Gratitude to the United Nations for Donating IT Equipment to Strengthen Samoa’s CRVS System! 🌍🌟 We extend our sincerest gratitude to the United Nations for the generous donation of IT equipment to bolster Samoa’s Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) system. This invaluable contribution marks a significant step forward

  NEWS & EVENTS

  Happy International Women’s Day 2024!

  🎉🌺 Happy International Women’s Day 2024! 🌺🎉 Embrace Equity. Empowering Women for Sustainable Development. Everyone’s voice must be heard, and different points of view must be encouraged and embraced. The Samoa Bureau of Statistics proudly celebrates the invaluable contributions of women to our society, economy, and culture. Today, we honor

  NEWS & EVENTS

  Launching of Samoa Labour Force and Child Labour Survey Report 2022

  By capturing the pulse of our workforce, we pave the way for strategic decision-making that empowers our government to shape policies for a stronger and more prosperous Samoa. View Report: https://www.sbs.gov.ws/…/social/LFS/2022-SLFCLS_Report.pdf View Highlights: https://www.sbs.gov.ws/…/LFS/2022-SLFCLS_Highlights.pdf 

  NEWS & EVENTS

  Faamanuia atu le Kerisimasi ma le Tausaga fou!

  We wish to express our gratitude to all of you for the encouragement and considerate support extended throughout SBS’s endeavors in 2023. Your collective contributions have played a pivotal role in making this year a resounding success. May the joyous spirit of the holiday season grace your lives with warmth