Skip to content
Home » Blog » Galuega fa’alauiloa o le Tusigaigoa o tagata ma fale 2021 mo le Atunuu Lautele

Galuega fa’alauiloa o le Tusigaigoa o tagata ma fale 2021 mo le Atunuu Lautele

  O le aso 19-23 o Iuni,2023 sa faatinoina ai le galuega  faalauiloa a le Vaega o Tusigaigoa ma Suesuega Laiti mo le motu o Savaii ae o le aso 27-28 o Iuni mo le motu o Upolu ma  faamaeaina ai i le aso 4 o Iulai. O lenei faalaulioa sa faatinoina i maota o Fono Faavae na filifilia mo le 12 o Itumalo Faafaipule o Savaii ae 4 mo Upolu.

  O le sini autu o lenei faalauiloa o le faailoaina lea o faamaumauga na aoina mai le Tusigaigoa o Tagata ma Fale 2021, e patino tonu lava i Itumalo na filifilia. Sa faatinoina se folasaga e faailoa ma faamatala ai le taunuuga o faamaumauga na aoina mo le silafia ai o sui o Fono Faavae na filifilia. O nisi o nei faamaumauga e aofia ai vaega ua taua I lalo;

  ·         Faitau aofai o le Itumalo i alii ma tamaitai

  ·         Fa’amaumauga mo tausaga po’o le matutua o tagata o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o tapuaiga lotu o lo’o agai iai tagata o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga i aoaoga ma tusi pasi ua ausia e i latou e 3tausaga ma luga atu

  ·         Galuega o lo’o galulue ai i latou e 15 tausaga ma sili atu  o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o i latou e 5tausaga ma sili atu e iai a’afiaga tumau o le soifua i totonu o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga o i latou 21 tausaga ma sili atu e iai suafa matai

  ·         Fa’amaumauga o le aofai o auaiga i totonu o le Itumalo

  ·         Fa’amaumauga i auaunaga o lo’o fa’aogaina e pei o le vai ma le eletise

  ·         Fa’amaumauga o auala o feso’otaiga

  ·         Fa’amaumauga o auala o femalagaina

  ·         Fa’amaumauga o le aofai o aiga na auai o latou sui i galuega fa’avaitaimi

  I le maea ai o le faalauiloa sa faamauina le agaga faafetai o sui auai mo le folasaga na faatinoina ua maua ai se malamalama I le tulaga o loo I ai Itumalo ma faamaumauga ua patino mo I latou aua le faatinoina o nisi o a latou fuafuaga fai aemaise o Faiga faavae ma taiala e lima taitaiina ai fuafuaga a Fono Faavae.Na maea le faalauiloa ma faamauina ai le talosaga mai Itumalo uma na faatino ai le polokalame ina ia faaauau lenei polokalame I le agai ai I le lumanai pea maea faatino le Tusigaigoa o Tagata ma Fale I soo se tausaga.

  E fia faaleoina foi le agaga faafetai o le Afioga i le Ofisa Sili, le Pulega ma le Ofisa o Fuainumera Faamauina  i le Paia maualug i Afioga i  Taitaifono aemaise le Nofo a Tofi ma le laulau a Komiti o Fono Faavae sa faatino ai le polokalame mo le faaavanoaina o latou taimi aemaise o faasoa sa faatinoina aua le faaleleia atili o le galuega mo le agai ai I le lumanai aemaise o le MANUIA o Samoa mo taeao e a ala I le auauanaga Faafuainumera.Ia saga FAAMANUIA E ALII.

  Share This Post - Choose your Platform

  Related Posts

  NEWS & EVENTS

  STATA Training

  Capacity enhancement to produce high-quality statistical information using modern technology, innovative data, advanced methods and best practices. (18 – 22 September 2023) The Asian Development Bank (ADB) conducted a 5-day workshop on STATA as a continuation on the series of capacity building activities for our technical staff particularly on the Samoa 2023 Household Income and Expenditure Survey (HIES)

  NEWS & EVENTS

  YEAR 2 OF THE PROGRAM FOR RESULTS (PforR) PROJECT

  Samoa Bureau of Statistics Census & Survey Division conducted its Year 2 of the verification activity for the Program for Results (PforR) project in partnership with the Ministry of Health and the World Bank . conducted its Year 2 of the verification activity for the Program for Results (PforR) project

  NEWS & EVENTS

  Ministry of Health, Program for Results Survey(PfR)

  The Samoa Bureau of Statistics through its Census & Survey Division is currently in Savaiito conduct its verification of the Ministry of Health, Program for Results (PfR) project for year 2. Fieldwork started from August 21st and it is schedule to end on the 1st September 2023.

  NEWS & EVENTS

  Handover of Office equipment to SBS by the Australian High Commission on 8 August 2023.

  The Australian Deputy High Commissioner, Ms. Claire McGeechan presented equipment on 8 August 2023 to the Samoa Bureau of Statistics (SBS) as part of the significant financial support of $WST1.2 million from the Tautai – Governance for Economic Growth Partnership program provided under the assistance of the Australian Government to