Fuafuaga Autasi 2016-2020

Fuafuaga Autasi 2016-2020

(Reprinted Samoan Version)

Content

 1. Upu Tomua
 2. Upu Ua Faapupuuina
 3. Faatomuaga
 4. Malosiaga Faale-Tulafono
 5. Siosiomaga Tau Le Galuega
 6. Manatu Tauave
 7. Vaaiga Taulai
 8. Faatautaiga
 9. Aga Tausili & Amioga Tatau A Le Ofisa O Fuainuemra
 10. Sini Autu Ma Taunuuga Moomia
 11. Lu’Itau
 12. Sini Autu A Le Ofisa Ma Lona Faatinoga
 13. Auivi O Le Faatulagana O Le Ofisa

Fuafuaga_Autasi_2016-2020_(Reprinted_Samoan_Version).pdf
Already downloaded 637 time(s)

 


Print   Email

Related Articles

Samoa Agricultural Survey 2015

Samoa Agricultural Survey 2015

2016 Census Brief No.1

2016 Census Brief No.1

2016 Census Brief No.4

2016 Census Brief No.4